Er bestaan verschillende benaderingen van poëzievertalen. De één streeft de letterlijke weergave van de betekenis na, de ander let meer op klanken, alliteraties, sfeer. Weer anderen, Poesjkin incluis, schrijven een eigen gedicht waarbij de bron slechts ter inspiratie dient. Voor al deze stijlen is iets te zeggen. Een vertaling blijft een compromis, totdat ze dezelfde magische symbiose van vorm en inhoud oplevert als het originele gedicht.

In het voorjaar van 2004 begon Nina Targan Mouravi aan een project dat ruim honderd vertalingen opleverde. Haar vertaalmarathon gaat nog steeds door. Hier vindt u fragmenten van enkele door haar vertaalde gedichten, met behoud van rijm en metrum.

 


Poesjkin

 


Tjoettsjev

 

Achmatova

 

Mandelstam

 


Pasternak

Okoedzjava

 

 

Jan Campert, 18 dooden

Russisch